LOGO-V2

บริการของเรา IMAGE HAIR STUDIO

สระ + ไดร์ ราคาเริ่มต้น 350.-

ตัด + สระ​ ราคาเริ่มต้น 350.-

ทำสีผม​ ราคาเริ่มต้น 2,500.-

ยืดผม​ ราคาเริ่มต้น 2,800.-

ดัดผม ราคาเริ่มต้น 2,500.-

ไฮไลท์​ ราคาเริ่มต้น X,X00.-

ทรีทเม้นท์ ราคาเริ่มต้น 1,200.-

ทำเล็บ ราคาเริ่มต้น X00.-

ผลิตภัณฑ์ที่ทางร้านเลือกใช้ แบรนด์ชั้นนำระดับสากล